İmar Barışı için başvurular başladı

Konut Almak

13 milyon civarındaki yapıları yakından ilgilendiren İmar Barışı için müracaat süreci başladı.  Yoğun bir talebin olması beklenen İmarı barışı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir kitapçık yayınladı. İmar Affı ile ilgili bir çok konuyu açıklığa kavuşturan İmar Barışı’na müracaatlar devam ediyor.

Peki İmar barışı için başvuruları nereye yapılacak?

İmar barışı için başvuru yaparak Yapı Kayıt Belgesi almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın e-Devlet üzerinden İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması linkine tıklayıp ilgili bilgileri doldurarak başlıyor.

Yapı Kayıt Belgesi almaya hak kazanan yapılar bu belgeyi aldıktan sonra yapının tüm sahiplerinin muvafakat vermeleri ve varsa kamu hizmetine ayrılan alanlara denk gelen bölümleri terk edilmesi ile yapı kullanma izin belgesi olmasa dahi tapu kütüğünde bu yapı ile ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek.

Söz konusu taşınmaz Hazine arazisi üzerinde yapılmış ise bu durumda yine yapı kayıt belgesi alınabilecek. Ancak yapının bulunduğu arazi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilecek ve arsayı rayiç bedel üzerinden satın alınması gerekiyor.

İmar Barışı’ndan hangi yapılar faydalanacak?

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapı ruhsatı olmayan veya yapı ruhsatı olduğu halde yapı ruhsatına aykırı olarak inşa edilmiş kırsal ve kentsel bölgelerdeki tüm yapıların sahipleri bu aftan yaralanabilecek. Ancak Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörüm bölgesi ile Tarihi Yarımada’nın çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanında belirlenen yerler kapsam dışında bırakıldı.

Yapı Kayıt Belgesi’nin ne faydası olacak?

Vatandaşlar Yapı Kayıt Belgesi’ni alması durumunda elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecek ve bina yasal hale geldiği için yıkılma riski olmayacak. Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

İmar Barışı için başvurular ne zaman sona erecek?

8 Haziran 2018 tarihinde başlayan İmar Barışı için başvuruların sona ereceği tarih ise 31 Ekim 2018 tarihi olarak belirlenmiştir.

İmar Affı için ödenecek miktar nasıl hesaplanıyor?

İmar Barışı için ödenecek tutar, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacak.

Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Yapı yaklaşık maliyet bedelleri hesabına esas birim maliyet değerleri ise;

1) Tarımsal amaçlı basit yapılar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı yapılar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı yapılar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı yapılar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW

esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

Yapı Kayıt belgesi nasıl alınır?

Kaynak