Kentsel dönüşümde her bina yıkılmayacak

Özellikle İstanbul başta olmak üzere deprem riski altında olan şehirlerde başlatılan kentsel dönüşüm sürecinde farklı bir uygulama ile değişikliğe gidildi.

Deprem riskinin azaltmak için başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye’de başlatılan inşaat yapımını artıran kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili önemli bir adım atıldı. Buna göre artık, riskli olmayan yapıların kentsel dönüşüme dahil edilmesi zorunlu olmayacak ve hak sahibi rıza göstermezse sağlam bina dönüşmeyecek.

Karar, Anayasa Mahkemesi’nin riskli yapılar dışında kalanlardan bakanlıkça gerekli görülenlerin de ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’ hükümlerine tabi olmasına ilişkin düzenlemeyi dün iptal etmesiyle alındı.

“YAPININ TAHLİYE EDİLMESİ HAK İHLALİ”
Resmi Gazete’de yayınlanan kararın gerekçede imar kısıtlamalarının, yapının tahliyesi ve yıkılmasının, taşınmazın kamulaştırılmasının mülkiyet hakkını sınırlandırdığı savunuldu:

“Herhangi bir riski bulunmayan sağlam yapılar için uygulama bütünlüğü bakımından bakanlıkça gerekli görülmesi halinde 6309 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması durumunda bu yapıların maliklerinin uğradığı zararların tamamının karşılanması sorumluluk hukukunun gereğidir.

Uygulama alanındaki sağlam yapılara yönelik değer tespitinde, yapının riskli olmadığının gözetilmesi de esasında bu amaca hizmet etmektedir. Bu itibarla kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup riskli yapılar dışında kalan yapılar hakkında 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması nedeniyle maliklerin mülkiyet hakkına yönelik kısıtlamaların, taşınmazın değer tespitinde yapının riskli olmadığının gözetilmesi suretiyle dengelendiği söylenemez. Bu nedenlere kural Anayasa’ya aykırıdır.”

RIZA GÖSTERİLSE DE HEMEN YIKILAMAYACAK
Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’e konuşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Proje bütünlüğü için sağlam binalar da dönüşüme dahil ediliyordu. Bundan sonra hak sahibinin rızası yoksa o yapı dönüşüme dahil edilmeyecek. Eğer hak sahibi rıza gösterirse bu defa yapının riskli değil, sağlam olduğu göz önüne alınarak değer belirlenecek.”

Emlakbulten.Com

Bir Cevap Yazın