Emlak vergisinden kimler muaf olur

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince arazi, bina ve daire sahiplerinin her yıl iki taksit olmak üzere emlak vergisi ödemeleri gerekir. Bazı şartları karşılayan emlak sahipleri ise bu vergiden muaftırlar.

Emlak Vergisi Kanunu, tek bir evi olan veya geliri olmayan kişilerin emlak vergisinden muaf tutulduğunu söyler. Ancak bu muafiyet için bazı ek şartlar da aranır.

Emlak Vergisi Muafiyeti için Aranan Şartlar

Sahip olunan evin büyüklüğünün 200 metrekareden küçük olması gerekir. Dairenin alanı hesaplanırken brüt alan dikkate alınır. Brüt alan hesabında, bir dairenin sahip olduğu müstakil alanlar dışında, merdiven boşluğu, sığınak, varsa kapalı otopark, holler, bina girişleri gibi ortak alanlar da hesaba dahil edilir. Ayrıca, tek bir meskenin mülkiyetini elinde bulunduran kişi, başka bir daire üzerinde kısıtlı kullanım hakkına (intifa hakkı) sahipse, intifa hakkı da alan hesabına dahil edilir. İntifa hakkı dışında başka herhangi bir meskeni bulunanlar, meskenlerin kullanım amacına bakılmaksızın emlak vergisi ödemek zorundadırlar.

Muafiyetten faydalanabilmek için mesken sahibinin ev hanımı, şehit yakını, gazi, dul, işsiz veya emekli olması gerekir. Ayrıca, SGK tarafından verilen belgelerle gelir vergisi mükellefi olmadığını kanıtlayanlar da emlak vergisinden muaf olabilirler. Dul ve yetim maaşı, gelir vergisi mükellefiyetine tabi olmadığı için emlak vergisi muafiyetine engel teşkil etmez.

Bunların yanı sıra, ilgili kanunun 5. maddesi gereği, emlak vergisi 2 bin 500 liradan fazla olan ve mesken olarak kullanılan apartman dairelerinin, inşaatın tamamlanışından sonraki 5 yıl içerisinde, emlak vergilerinin dörtte birlik kısmı geçici muafiyete tabiidir.

Kışlık ev haricinde yazlık sahibi olmak da gelir vergisi ödenmesini zorunlu kılar. Ayrıca bütün iş yerleri için, bir tane olsa dahi, emlak vergisi ödenmek zorundadır.

Muafiyetten Yararlanmak için Yapılması Gerekenler

Muafiyet hakkından faydalanmak için gerekli şartları taşıdığınızı ilgili kurumlara bildirmeniz gerekir aksi halde bu haktan faydalanamazsınız. Emlak vergisi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye ödenmesi gereken bir vergidir. Dolayısıyla muafiyet işlemlerini halletmeniz için başvurmanız gereken adres de bağlı bulunduğunuz belediyedir. Başvuru için götürmeniz gereken belgeler, muafiyet hakkını sağlayan nedenlere göre değişkenlik göstereceği için hangi evrakların istendiğini önceden öğrenmenizde fayda var.

İlgili şartlar taşındığı halde başvuru yapılmadığı için emlak vergisi ödeyenler, geçmişe dönük beş yıllık ödemelerinin iadesini talep edebilir. Bunun için belediyeye dilekçe yazmanız yeterlidir.

Milliye Emlak