Emlak Vergisi yüzde 2,79 arttı

Türkiye’de vergi sistemi değişmek üzere. Nitekim vergi sisteminin çerçevesini çizen yeni Vergi Usul Kanunu taslağı Emlak Vergisi’ni artırabilecek düzenlemeler içeriyor.

Taslağa göre Emlak Vergisi’nin hesaplanması için 4 yılda bir kurulan komisyon tarafından belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri artık 2 yılda bir de yenilenebilecek. Bu, değeri bu yıl belirlenen bir taşınmazın, 2019’da tespit edilebilecek yeni değerinin 2017’de hesaplanmasını mümkün kılıyor. Yani belediyelerin gelir ihtiyacı sebebiyle 2019’da artması gereken metrekare birim değerleri 2 yıl erken belirlenip yükseltilebilecek. Emlak Vergisi tutarları da ağırlıklı olarak bu metrekare birim değerleri üzerinden hesaplandığı için doğrudan artmış olacak. Bu, gayrimenkul sahipleri için ek maliyet anlamına geliyor.

Taslakta ayrıca Emlak Vergisi’nin hesabında dikkate alınan diğer kalem olan bina metrekare inşaat maliyet bedellerinin de Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmi Gazete ile ilan edileceği ifade ediliyor. Bakanlar Kurulu’na da bu 4 aylık süreyi kısaltma yetkisi verildi. Bina metrekare inşaat maliyet bedelleri her yıl belirleniyor. Emlak Vergisi ise hem arsa metrekare birim değerleri hem de bina metrekare inşaat maliyet bedelleri göz önüne alınarak hesaplanıyor. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı Resmi Gazete ile ilanını izleyen on beş gün içinde Danıştay’da dava açma yetkisine de sahip.

EMLAK VERGİSİ YÜZDE 2,79 ARTIRILDI

Resmi Gazete’de bu hafta yayımlanan vergi zamlarında Emlak Vergisi’nin yüzde 2,79 artırıldığı açıklandı. Emlak Vergisi mükellefi olanların 2016 yılına ait Emlak Vergisi’nin tarh ve tahakkukunda esas alınacak vergi değerinin (matrahın) hesabı, emlakın 2015 yılı değerine, yeniden değerleme oranı olan yüzde 5,58’in ikiye bölünerek bulunan yüzde 2,79 oranı uygulanmak suretiyle yapılacak. Tebliğler kapsamında Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu’nda yer alan vergi ve harçlar da yeniden değerleme oranı nispetinde yüzde 5,58 artırılacak.

Zaman

Emlakbulten.Com

Bir Cevap Yazın