Cuma, Aralık 1, 2023
Emlak HaberleriToki Haberleri

BDDK’nın İstanbul Finans Merkezi’ndeki binası TOKİ’den

BDDK Binasi AtasehirBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK), İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’nde hizmet binası inşa edecek. BDDK hizmet binasının ihalesi 30 Haziran 2014’de TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde gerçekleştirilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hizmet binası, TOKİ ile BBDK arasında 20 Kasım 2013 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesinde, 3328 ada 2 nolu parsele yapılacak.

BDDK hizmet binası ihalesi; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek.

İhale uluslararası bir ihale olmamakla birlikte yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere de açık olacak.

İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent / Ankara adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 500 lira yatırarak satın alabilecekler.

Teklif dosyaları, en geç 30 Haziran 2014 tarih ve saat 15:00’ e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecek. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecek. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İdareye ulaşması şartı bulunuyor.

Teklifler 30 Haziran 2014 tarihinde, saat 15:00’de istekliler huzurunda İhale Komisyonu tarafından açılacak. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet edilecek.