2017 kira beyannamesi ne zaman verilecek

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan bina arsa arazi ev işyeri gibi mal ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler “Gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri Tasarrruf hakkına sahip olanları, irtifak ve intifa hakkı sahipleri, zilyedleri ve bu malları kiralamış ve kiraladığı malları kiraya veren kişiler kira beyannamesi mükellefleridir. 2017-Mesken-ve-İşyeri-Kira-Geliri-İçin-Kimler-Beyanname-Verecek-2017 2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir Ödeme Nasıl Yapılır ?

2017 Yılında Verilecek Beyannamelere Uygulanacak İstisna Tutarı Ne Kadar ?

2016 yılı için mesken kira gelirlerinin 3.800 TL’si 2017 yılı için ise 3.900 TL’si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altında kalan meskene ait kira gelirleri için GMSİ (kira Geliri) beyannamesi verilmez. 2016 yılı için 3.800. TL’nin üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde verilecek yıllık GMSİ beyannamesinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekir.

Kira gelirinin yanında ticari yönden vergi kaydı bulunan mükellefler , istisna uygulamasından yararlanamazlar. Beyan edilmesine gerek olmayan ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarlarının toplamı 2016 yılında 110.000 TL ‘yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

İstisna uygulaması, sadece, mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için geçerlidir. Örnek verecek olursak. Mesken ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konutların kiraya verilmesinden elde edilen kira gelirine uygulanır. İşyerinden elde edilen kira gelirine istisna uygulanmaz.

Konut kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde istisnadan yararlanılamaz.

Kira Geliri Beyannamesi Ne Zaman ve Hangi Vergi Dairesine Verilir ?

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir. Kira geliri olan mükellefler, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için takip eden yılın MART ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekir. Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir. Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir. Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler beyannamelerini ikamet ettikleri yerde bulunan yerin vergi dairesine beyanname vermek zorundadırlar.

Emlakbulten.Com

Bir Cevap Yazın